Keadaan bentuk muka bumi jawa barat?

Pertanyaan:

Keadaan bentuk muka bumi jawa barat?

Jawaban:

Bentuk muka bumi Jawa barat di dominasi oleh Dataran tinggi sedangkan ada juga beberapa daerah dataran rendah di tepi pantaiĀ 
Mata Pelajaran : IPS
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama