Apa pengrtian magic com

Pertanyaan:

Apa pengrtian magic com

Jawaban 1:

Adalah tempat untuk memasak dan menghangatkan makanan,sehingga makanan akan tetap hangat dan tidak basi.

Jawaban 2:

Alat untuk menanak nasi

Mata Pelajaran : Fisika
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas