Tolong dibantu ya ka​

Pertanyaan:

Tolong dibantu ya ka​

Jawaban:

1. Iwak pitik

2. Tekan dhengkul sikil

3. Pak Yanto Prakosa

4. Ana ing lampiran ☝️.

5. Ana ing lampiran

☯️ Pembahasan

Aksara Jawa

➡️Aksara Jawa yaiku aksara kang ditulis nganggo tulisan tradisional Jawa.

➡️Aksara Jawa iku ditulis kanggo nulis surat kerajaan-kerajaan jaman biyen.

Aksara Jawa uga ana 20 :

➡️ha = ꦲ ➡️ da = ꦢ

➡️na = ꦤ ➡️ ta = ꦠ

➡️ca = ꦕ ➡️ sa = ꦱ

➡️ra = ꦫ ➡️ wa = ꦮ

➡️ka = ꦏ ➡️ la = ꦭ

➡️pa = ꦥ ➡️ ma = ꦩ

➡️dha = ꦝ ➡️ ga = ꦒ

➡️ja= ꦗ ➡️ba = ꦧ

➡️ya = ꦪ ➡️tha = ꦛ

➡️nya = ꦚ ➡️nga = ꦔ

☯ Detail jawaban :

Mapel : Bahasa daerah

Kelas : 7

Kode kategorisasi : 7. 13. 7

Kata kunci : belajar aksara Jawa

Mata Pelajaran : B. Daerah
Pendidikan : Sekolah Dasar